نمایش خبر

اولین کارگاه آموزشی تئوری و عملی رشته ورزشی بهراکس (فوتبال نوین ) برگزار میگردد

  اولین کارگاه آموزشی تئوری و عملی رشته ورزشی  بهراکس (فوتبال نوین ) برگزار میگردد

اولین کارگاه آموزشی تئوری و عملی رشته ورزشی بهراکس (فوتبال نوین ) برگزار میگردد

روابط عمومی انجمن بهراکس ایران در گزارشی اعلام نمود 

 اولین کارگاه آموزشی تئوری و عملی رشته ورزشی  بهراکس (فوتبال نوین ) برگزار میگردد 
 ویژه آقایان و بانوان 
 - جمعه  ۹۷/۲/۲۱ - ساعت ۹ الی ۱۳
- ثبت نام و دریافت مدارک  : ۸/۳۰ صبح 
- ثبت نام از سراسر کشور آزاد میباشد
-رده سنی برای شرکت کنندگان حداقل ۲۰ سال میباشد 
مهلت ثبت نام : ۹۷/۲/۱۲

🔴 جهت ثبت نام : behraxadmin@
🔰 اولین کارگاه آموزشی تئوری و عملی رشته ورزشی  بهراکس (فوتبال نوین ) برگزار میگردد 

❇️ ویژه آقایان و بانوان 

 - جمعه  ۹۷/۲/۲۱ - ساعت ۹ الی ۱۳

- ثبت نام و دریافت مدارک  : ۸/۳۰ صبح 

مکان : تهران - خیابان نیاوران- کاشانک -ورزشگاه شهدای کاشانک 

- ثبت نام از سراسر کشور آزاد میباشد
-رده سنی برای شرکت کنندگان حداقل ۲۰ سال میباشد 
مهلت ثبت نام : ۹۷/۲/۱۲

🔴 جهت ثبت نام : behraxadmin@🔰 اولین کارگاه آموزشی تئوری و عملی رشته ورزشی  بهراکس (فوتبال نوین ) برگزار میگردد 

❇️ ویژه آقایان و بانوان 

 - جمعه  ۹۷/۲/۲۱ - ساعت ۹ الی ۱۳

- ثبت نام و دریافت مدارک  : ۸/۳۰ صبح 

مکان : تهران - خیابان نیاوران- کاشانک -ورزشگاه شهدای کاشانک 

- ثبت نام از سراسر کشور آزاد میباشد
-رده سنی برای شرکت کنندگان حداقل ۲۰ سال میباشد 
مهلت ثبت نام : ۹۷/۲/۱۲

🔴 جهت ثبت نام : behraxadmin@


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.