نمایش خبر

توسعه بین المللی بهراکس در 5 قاره جهان

توسعه بین المللی بهراکس در 5 قاره جهان

توسعه بین المللی بهراکس در 5 قاره جهان

ایپتو هیرو کای نایب رئیس فدراسیون بین المللی بهراکس در مصاحبه با رسانه های خبری اعلام نمود توسعه بین المللی بهراکس در 5 قاره جهان از اولویت های فدراسیون بین المللی بهراکس میباشد . هیروکای اشاره نمود ورزش بهراکس از استقبال عمومی در بین کشورها واقع شده و فدراسیون بین المللی بهراکس در حال تعاملات با کشورهای جهان میباشد 


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.