نمایش خبر

توسعه ورزش بهراکس در سطح دانشگاهها و مدارس کشور در دستور کار قرار دارد .

توسعه ورزش بهراکس در سطح دانشگاهها و مدارس کشور در دستور کار قرار دارد  .

توسعه ورزش بهراکس در سطح دانشگاهها و مدارس کشور در دستور کار قرار دارد .

روابط عمومی انجمن بهراکس ایران در گزارشی اعلام نمود توسعه ورزش بهراکس (فوتبال نوین ) در سطح دانشگاهها و مدارس کشور در در دستور کار مسئولین ساختار بهراکس قرار دارد . در نظر میباشد پس از برگزاری کارگاه عمومی و آموزشی بهراکس شرایط آشنائی و آموزش مربیان بهراکس در سطوح دانشگاهی و مدارس برگزار خواهد شد . رشته بهراکس با توجه به پتانسیلهای سخت افزاری روان خود میتواند از جایگاه مناسبی در سطح مدارس و دانشگاههای سراسر کشور برخوردار گردد. 

این رشته تیمی و مهیج با توجه به قرابت به رشته فوتبال و پتانسیلها و ویژگیهای قابل دسترس خود میتواند براحتی مورد توجه و استفاده ورزشکاران درحوزه قهرمانی و همگانی در دو بخش آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف واقع گردد. زمین رشته بهراکس که با مقیاس والیبال برابرمیباشد در بیشتراماکن ورزشی،مدارس،دانشگاهها و باشگاههای ورزشی خط کشی و موجود میباشد و بدین جهت شرایط ایجاد انگیزه و دسترستی همه افراد و اقشار به این رشته براحتی مهیا میباشد. رشته بهراکس( فوتبال نوین ) میتواند باعث ایجاد انگیزه و فرصتی مجدد برای حضور و فعالیت بازیکنان ، مربیان و دست اندر کاران در حوزه فوتبال ،فوتسال،فوتبال ساحلی ودیگر رشته های ورزشی در رده های مختلف به عرصه ورزش کشور باشد.


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.