نمایش خبر

کارگاه آموزشی بهراکس در بخش دانشگاهی برگزار میگردد.

کارگاه آموزشی بهراکس در بخش دانشگاهی برگزار میگردد.

کارگاه آموزشی بهراکس در بخش دانشگاهی برگزار میگردد.

روابط عمومی انجمن بهراکس ایران در گزارشی اعلام نمود اولین کارگاه آموزشی مربیان در بخش دانشگاهی در تهران برگزار میگردد.


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.