نمایش خبر

نشست مشترک کمیته بهکاپ مازندران و هیات نابینایان مازندران در ۹۵/۱۲/۲۵ برگزار شد.

نشست مشترک کمیته بهکاپ مازندران و هیات نابینایان مازندران در ۹۵/۱۲/۲۵ برگزار شد.

نشست مشترک کمیته بهکاپ مازندران و هیات نابینایان مازندران در ۹۵/۱۲/۲۵ برگزار شد.

صبح گل عبدی  رئیس کمیته بهکاپ مازندران در گزارشی اعلام نمود نشست هم اندیشی و فرهنگی کمیته بهکاپ مازندران و هیات نابینایان استان پیرامون آغاز فعالیت رشته زیبای بهکاپ در جامعه نابینایان و کم بینایان استان با اهداف مشترک برگزار شد .


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.