نمایش خبر

نتایج مسابقات بین المللی بهکاپ ، جام صلح و دوستی در بخش انفرادی :

نتایج مسابقات بین المللی بهکاپ ، جام صلح و دوستی در بخش انفرادی :

نتایج مسابقات بین المللی بهکاپ ، جام صلح و دوستی در بخش انفرادی :

نفر اول : حسین لطفی (ایران)

 

نفر دوم : علی محمد میرزا  (هندوستان)

 

نفر سوم : داود نیکبخت (ایران)

 

نفر سوم مشترک : مسعود اسدیان (ایران)


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.