نمایش خبر

نتایج مسابقات بین المللی بهکاپ ، جام صلح و دوستی در بخش تیمی :

نتایج مسابقات بین المللی بهکاپ ، جام صلح و دوستی در بخش تیمی :

نتایج مسابقات بین المللی بهکاپ ، جام صلح و دوستی در بخش تیمی :

تیم اول : ایران الف

مصطفی شریفی-حمیدرضا جهانتیغ

 

تیم دوم : سوریه

محمد شرقطلی-یحیی عساف

 

تیم سوم:عراق

جعفر شبل-محمد موزانی

 

تیم سوم مشترک : ایران ب

شایان پازوکی-مرتضی بصیری


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.