کمیته بهکاپ استانها

Enter Title

  

 

        

روسای کمیته های بهکاپ در استانهای کشور

 

     کمیته بهکاپ استان تهران

 آقای مهدی فتحعلی : 09395006785

 

    کمیته بهکاپ استان مازندران

    آقای رضا کاملی : 09360315712

 

   کمیته بهکاپ استان خوزستان

   آقای دکتر مسلم نیله چی : 09198010027

 

     کمیته بهکاپ استان سمنان

     آقای جواد صفری : 09376347739

 

        کمیته بهکاپ فریدونکنار

     آقای بهروز حسن زاده  : 09113153731

 

       کمیته بهکاپ استان کرمان

      خانم سوسن صنعتی  : 09133424240

 

       کمیته بهکاپ استان همدان

        آقای محمد علی قاسمی : 09371302681

 

        کمیته بهکاپ استان اصفهان

        آقای مهندس پژمان لک زاده  : 09395006785

 

         کمیته بهکاپ استان اردبیل

       خانم سمیه فیضی  : 09141533693

  

     کمیته بهکاپ استان قم

      آقای جعفر جعفری مجد : 09124510150

 

      کمیته بهکاپ کیش

        خانم سمیرامیس آریا  : 09308808211

  

       کمیته بهکاپ دزفول

   آقای غلامرضا کرمی نژاد : 09167853640

 

     کمیته بهکاپ استان آذربایجان

   آقای مریم علیزاده  : 09352190596

 

   کمیته بهکاپ بابل

     خانم صبح گل عبدی  : 09119116457

 

     

  کمیته بهکاپ استان کرمانشاه

     آقای دکتر حمید رضا الهیاری   : 09189230314


 

کمیته بهکاپ استان البرز

   خانم سهیلا گودرزی راد   : 09106970133


کمیته بهکاپ استان گیلان

  خانم مینا یزدیان : 09391196223