واحد پژوهش انجمن بهکاپ

 

تأثیرتمرینات ورزش بهکاپ بر عزت نفس دانش آموزان سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر

 

خالد دودمان1،حسن خیری2،ابراهیم عثمانی3 ناصر رحیمی4

  1. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران (khalddodman@yahoo.com) دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران
  2.  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور کرج
  3. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی علوم تحقیقات تهران

  چکیده

مقدمه: هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثیر تمرینات ورزش ابداعی ایرانی (بهکاپ) بر روی عزت نفس دانش آموزان پسر سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر بوده است.روش:با شيوه نيمه تجربي و پرسشنامه با استفاده از طرح پيش آزمون پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمايش انجام گرديد. براي انجام تحقيق آزمودني هاي گروه کنترل و آزمايش هر كدام 63 نفر بودند، كه گروه کنترل، از بين دانش آموزان پسرسوم ابتدایی که ورزش بهکاپ را انجام نداده بودند و گروه آزمايش از بين دانش آموزان پسر سوم ابتدایی که از رشته ورزشی بهکاپ بهره مند بودند، به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد، سپس ميزان عزت نفس آزمودنيها از طريق پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت كه شامل 58 سوال مي باشد، مورد آزمون قرار گرفت، بعد در مرحله آزمايش متغير مستقل «پنج هفته تمرین»یعنی2جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 20 تا 30 دقيقه اجرا گرديد تا تأثير آن بر متغير وابسته «عزت نفس» بررسي گردد. در مرحله تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي حاصل از آزمون t استیودنت استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات بهکاپ بر عزت نفس دانش آموزان تأثیر مثبتی داشت (05/0p≤). نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده یکی از راه های افزایش عزت نفس دانش آموزان، انجام فعالیت های ورزشی می باشد. و چون بهکاپ یک فعالیت بدنی کاملا" مفرح است که بصورت انفرادی، دونفره انجام می گیرد پس پیشنهاد می شود جهت افزایش عزت نفس دانش آموزان وهمچنین یکی از رشته های ورزشی مقطع ابتدایی می توان از رشته ورزشی کاملا نو و ایرانی بهکاپ استفاده کرد.

 

کلید واژه ها: بهکاپ، عزت نفس، سوم ابتدایی،پیرانشهر

 

مقدمه:

امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین  پایین فقط به مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه بايد به تمام ابعاد وجودی آنها که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی توجه نمود.مهمترین احساسات نظام آموزشی ،آماده ساختن افراد برای کسب دانش،مهارتهای شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع است.جامعه ما هم در حال توسعه وپیشرفت است وعزت نفس از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر انگیزش پیشرفت وپیشرفت تحصیلی است(عباسی،1378)عزت نفس یک مفهوم بسیار مهم در روانشناسی نوجوان است. عزت نفس به افکار و احساسات فرد در ارتباط با خودش اشاره دارد(کارل، 2001). احساس فرد نسبت به خود بستگی به این دارد که فرد چگونه به خودش ارزش می دهد و همینطور به وابسته به کسب موفقیت های فردی، احساس کفایت و شایستگی و احساس مهم بودن است(پاپرین، 2005). عزت نفس در بسیاری از زمینه ها مانند انتخاب دوستان و فعالیت ها بر تصمیم گیری فرد تأثیر می گذارد(جانسون، 1999). پاپرین (2005)، اعتقاد داشت که کیفیت فعالیت هایی که نوجوانان انتخاب می کنند یکی از مهمترین عناصر پیش بینی کننده و تضمین کننده موفقیت در طول سال های نوجوانی است. مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند به دختران نوجوان کمک کند تا سال های نوجوانی را به خوبی طی کنند. همچنین تأثیرات مثبتی بر سلامت جسمانی آنها و کل زندگی شان می گذارد. دخترانی که فعالیت های ورزشی انجام می دهند، احساس خودکفایتی بیشتر و توانایی رهبری بالاتری دارند. آنها از حالات خلقی بهتری برخوردارند و سطوح اضطراب و افسردگی کمتری دارند. مهارت های اجتماعی آنها بالاتر می رود و اغلب سطح پایین تری از فعالیت های نامناسب جنسی را نسبت به دخترانی که در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند دارند( پدرسون و سیدمن، 2004). این منافع به ویژه برای دختران اهمیت زیادی دارد، به دلیل تغییراتی که در طول سنین نوجوانی و اوایل آن برایشان رخ می دهد. در این دوره رویدادهای بسیاری بر عزت نفس و نگاهی که دختران به خود دارند تأثیر می گذارد. به دلیل تأثیر منفی تغییرات این دوران، مانند تغییرات بدنی، تغییر محیط مدرسه، افزایش مسئولیت پذیری نوجوان و غیره، عزت نفس بیشتر در معرض خطر است(دیل، ویکاری و دیک، 1997).

راتکلیف و جوس(2004)، عنوان کردند که عزت نفس پایین در نوجوانان با رفتارهای پرخطر بیشتر مانند افسردگی، نا امیدی، تلاش برای خودکشی، سوء مصرف الکل و مواد و رفتارهای پرخطر جنسی ارتباط دارد. اگر این کاهش در عزت نفس مورد توجه قرار نگیرد، منجر به مشکلاتی می شود که فراتر از دوران نوجوانی رفته و در نتیجه فقدان عزت نفس مزمن را به دنبال خواهد داشت. پاپرین(2005)، عنوان کرد که نوجوانانی که در فعالیت های ورزشی مدرسه شرکت می کنند، در مدرسه عملکرد بهتر و سوابق حضور و غیاب بهتری دارند. وقتی نوجوانان خودشان را به عنوان فردی شایسته و با کفایت در محیطی خاص مانند ورزش ببینند، دید مثبتی نسبت به کل شخصیتشان پیدا می کنند(شفیلد،2000). دخترانی که از نظر فیزیکی فعال هستند، احساس بهتری در مورد بدنشان دارند و به احتمال کمتری احساس نارضایتی و نا خوشنودی درباره رشد بدنی خود دارند(پاپرین، 2005). دخترانی که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند، ریسک کمتری برای ابتلا به بیماری های مزمن دارند، سیستم ایمنی قوی تر، استخوان های محکم تر و ناراحتی های قاعدگی کمتری دارند. چربی های بدنی در آنها بهبود یافته و شانس ابتلا به بیماری های قلبی، فشارخون بالا و سرطان پستان در مراحل بعدی زندگی در آنها کمتر است. مشارکت در ورزش همچنین تأثیرات خوبی بر شرایط تحصیلی نوجوانان دختر دارد. سطح نمرات و معدل بالاتر و موفقیت های بیشتر در فعالیت های درسی در دخترانی که در ورزش فعال هستن دیده شده است، ریسک افت تحصیلی و اخراج از مدرسه در آنها کمتر است و شانس بهتری برای ورود به دانشگاه و ماندن در موقعیت های مناسبی که به دست می آورند دارند (هاریسون و نارایان، 2003).

ریچمن و شافر (2000)، عنوان کردند که دخترانی که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند، در طول نوجوانی شان اغلب از نظر عاطفی و هیجانی سالمتر هستند و ارتباطات موفقیت آمیز بیشتری با همسالان و والدینشان دارند. همچنین ورزش می تواند ویژگی های شخصیتی مثبت مانند درستکاری و صداقت، شجاعت، همکاری، پذیرش و اقتدار را گسترش دهد (گرنت، 1998). دختران ورزشکار کنترل هیجانی بهتر و انگیزش رشد یافته تری دارند. رقابت ورزشی چگونگی تبدیل شدن به یک ورزشکار خوب، چگونگی دستیابی به اهداف، رقابت منصفانه، درس گرفتن از شکست و حل و فصل اختلاف ها را به آنها می آموزد (دارلینگ، کالدول و اسمیت، 2005).

مشارکت در ورزش علاوه بر مزایای ذکر شده بالا، تأثیر مثبتی بر عزت نفس شرکت کنندگان دارد ( بروکر، 2006؛ پاپرین، 2005 و والدرون، 2003). مارتین و دیگران (2001)، معتقد بودند که مشارکت در یک برنامه ورزشی سازمان یافته تأثیر بزرگی بر عزت نفس دارد. نوجوانان دختری که در ورزش شرکت می کنند سطح اطمینان بالاتری دارند و ابراز وجود بیشتری می کنند (پاپرین، 2005) و رضایت بیشتری از بدنشان دارند (ریچمن و شافر، 2000؛ والدرون، 2003). همچنین بروکر (2006)، طی پژوهشی تأثیر مثبت ورزش را بر عزت نقس کلی و عزت نفس جزئی نشان داد. بویر (2007) نیز عنوان کرد که نوجوانان دختری که کمتر در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند نسبت به افرادی که فعالیت های ورزشی مداوم دارند، دارای عزت نفس پایین تری هستند. تحقیقات هاگ کامرون (2003)، نوویک (1998) و کوئینترو (2004) نیز مؤید تأثیر مثبت ورزش بر عزت نفس کلی نوجوانان دختر می باشد. با توجه به نتایج پژوهش های پیشین در این پژوهش به دنبال اثبات فرضیات زیر هستیم.

1- بهکاپ بر عزت نفس دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی تاثیر مثبت دارد.

2بین میانگین نمره های پس آزمون عزت نفس دانش آموزان گروه های آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش

تحقیق حاضر از نوع تجربی و پرسشنامه ای است که در آن دو گروه آزمایش و کنترل مورد آزمون اولیه و نهایی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق که شامل1250 نفر دانش آموز پسر سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر بود.تعداد 126 نفر بصورت تصادفی در حالی که سابقه بیماری حاد و مصرف دارو بطور روزانه نداشتند در دو گروه 63 نفره آزمایش‌ (گروه  بهکاپ ) و کنترل (عدم فعالیتورزش بهکاپ) قرار گرفتند. دانش آموزان پس از تکمیل فرم رضایت نامه و پرسشنامه حاوی اطلاعات شخصی و سوابق پزشکی اقدام به پر کردن پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت برای اندازه گیری عزت نفس کلی در کودکان و نوجوانان سن 8 تا 15 سال ساخته شده که شامل 58 سؤال می باشد. روایی پرسشنامه  عزت نفس 86/0 می باشد. بعد از پر کردن پرسشنامه، گروه آزمایش (گروه  بهکاپ) تمرینات خود را با 2 جلسه در هفته (زنگ تربیت بدنی دانش آموزان ) و هرجلسه به مدت 20 تا 30 دقيقه و به مدت پنج هفته آغاز کرد. ضمنا" گروه کنترل هیچ گونه فعالیت رشته بهکاپ در این مدت شش هفته انجام ندادند.بعد از اتمام شش هفته دوباره به هر دو گروه پرسشنامه عزت نفس داده شد تا پرسشنامه را با همکاری معلمین ورزش پر کنند.

ابزار اندازه گیری:

جهت اندازه گيري ميزان عزت نفس، از آزمون عزت نفس كوپراسميت استفاده شده است. كوپراسميت (1967) مقياس عزت نفس خود را براساس تجديدنظري كه بروي مقياس راجرد ديموند (1954) انجام داد، تهيه و تدوين كرد. اين مقياس داراي 58 ماده است كه 8  ماده آن يعني شماره هاي 6-31-20-27-34-41-48-55 دروغ سنج است در مجموعه 50 ماده آن بر كم خرده مقياس عزت نفس كلي عزت نفس كلي عزت نفس اجتماعي (همسالان) عزت نفس خانوادگي (والدين) و عزت نفس تحصيلي (آموزشگاه) تقسيم شده است. ماده هاي اين مقياس از نظر لغوي براي 10-8 ساله نوشته شده است ولي مي‌توان با دوباره نويسي و تغييرات لغوي آن براي سنين مختلف مورد استفاده قرار داد.اعتبار اين آزمون بدين معني است كه سوالات موجود در آن عزت نفس را مي‌سنجد مورد تاييد اساتيد رشته هاي روان سنجي و آمار و روش تحقيق قرار گرفته است پرسشنامه اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه اي است كه از درجه بالايي از اعتبار و روايي برخوردار است. اعتبار. اعتبار این تست توسط مطالعات متعددی مورد تایید قرار گرفته است (کوپر اسمیت، 1967 و کمپل۱، 1956؛ به نقل از فلسفی نژاد، 1372). هوین طور پور شافعی (1371) با استفاده از روش دو نیمه کردن ضریب 83/0 و فلسفی نژاد (1372) و گلبرگی (1373) با استفاده از روش بازآزمایی ضریب اعتبار معادل 80/0 گزارش نموده اند. همچنین شریعت نیا، آقاداداشی، نجبایی و ثابت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ۲ اعتبار تست را معادل 80/0، 79/0، 84/0 و 89/0 به دست آورده اند (علیاری، 1382(.

روش جمع آوري اطلاعات

براي جمع آوري اطلاعات و توزيع پرسشنامه كه از اوایل آبان ماه تا اواسط دیماه (1393) به مدت یک ماه ونیم ادامه داشت. محقق با حضور مستقيم در اولين جلسه براي اجراي پيش آزمون، پرسشنامه را در بين دانش آموزان گروه کنترل و آزمايش توزيع و پس از تكميل آن توسط آزمودني ها با راهنمایی محققین جمع آوري شد. البته قبل از توزيع وپرسشنامه از هر دو گروه مصاحبه به عمل آمد كه براساس اظهاراتشان هيچ يك در فعاليت منظم ورزشي شركت نداشتند. برهمين اساس گروه‌ آزمايش به مدت 10 جلسه و هر جلسه به مدت 20 تا 30 دقيقه بعد از حرکات کششی و گرم کردن بدن به تمرين و آموزش رشته بهکاپ پرداختند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه فعالیت بهکاپ انجام ندادند و در آخرين جلسه بعد از پنج هفته مورد نظر، يكبار ديگر براي اجراي پس آزمون پرسشنامه در بين دو گروه توزيع گرديد و پس از تكميل آن توسط محققین جمع آوري شد. محتوای جلسه های تمرینی بهکاپ در جدول شماره1 ارائه شده است.

جدول شماره1 محتوای جلسات تمرین بهکاپ(سبک هند وتاپ)

جلسات

موضوع تمرین

اول

آموزش آشنایی بارشته بهکاپ وانواع سبکهای آن

دوم

آموزش طریقه صحیح دسته بهکاپ وضربه بدون هدف

سوم

آموزش ضربه تاپ باهدف به یک نقطه

چهارم

آموزش ضربه هند با هدف به یک نقطه

پنجم

آموزش ضربه تاپ به دروازه در فاصله 4متری بدون موانع

ششم

آموزش ضربه هند به دروازه در فاصله 4متری بدون موانع

هفتم

آموزش ضربه تاپ به دروازه در فاصله 6متری بدون موانع

هشتم

آموزش ضربه تاپ به دروازه در فاصله 6متری بدون موانع

نهم

آموزش ضربه تاپ به دروازه در فاصله 6متری با مانع

دهم

آموزش ضربه تاپ به دروازه در فاصله 6متری با مانع

 

تجزيه و تحليل داده ها

با توجه به اينكه اين پژوهش به صورت نيمه تجربي و با طرح تحقيق دو گروهي، يعني گروه هاي آزمايش و کنترل با انجام پيش آزمون و پس آزمون انجام شده است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه عزت نفس بعد از نمره گذاري به صورت كمي تبديل شده و از طريق آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون t استیودنت) مورد بررسي قرار گرفته است.

یافته ها:

تجزيه و تحليل داده ها

با توجه به اينكه اين پژوهش به صورت نيمه تجربي و با طرح تحقيق دو گروهي، يعني گروه هاي آزمايش و کنترل با انجام پيش آزمون و پس آزمون انجام شده است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه سلامت رواني بعد از نمره گذاري به صورت كمي تبديل شده و از طريق آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون t استیودنت) مورد بررسي قرار گرفته است.

یافته ها:               

براساس نتايج بدست آمده از جدول شماره2، چون مقدار t مشاهده شده (512/0) از مقدار بحراني جدول (671/1) در سطح آلفاي 5% كوچكتر است، بنابراين فرض صفر رد نمي شود و فرض تحقيق مبني بر اختلاف بين ميانگين نمرات پيش آزمون گروه  کنترل و آزمايش ، مورد تاييد قرار نمي گيرد. پس تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات عزت نفس گروه کنترل و آزمايش در مرحله پيش آزمون از نظر آماري معني داري نمي باشد.

جدول شماره 2 آماره هاي پيش آزمون در گروه کنترل و آزمايش

آماره

گروه

 

X

 

N

 

X

 

S

 

T

کنترل

 

1250

63

81/9

22/3

 

512/0

آزمايش

63

31/9

17/4

براساس جدول شماره 3، چون مقدار t مشاهده شده (434/2) از مقدار بحراني جدول (671/1) در سطح آلفاي 5% بزرگتر است، بنابراين فرض صفر رد مي شود و فرض تحقيق مبني بر اختلاف بين ميانگين نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمايش، مورد تأييد قرار مي گيرد. پس تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات عزت نفس گروه کنترل و آزمايش در مرحله پس آزمون از نظر آماري معني داري مي باشد.

 

جدول شماره 3 آماره هاي پس آزمون در گروه کنترل و آزمايش

آماره

گروه

 

X

 

N

 

X

 

S

 

T

کنترل

 

1245

64

40/9

43/3

 

402/2

آزمايش

64

26/7

71/3

براساس جدول شماره 4، چون مقدار t مشاهده شده (761/0) از مقدار بحراني جدول (699/1) در سطح آلفاي 5% كوچكتر است، بنابراين فرض صفر رد نمي شود و فرض تحقيق مبني بر اختلاف بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مورد تأييد قرار نمي گيرد. پس تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات عزت نفس پيش آزمون و پس آزمون گروه کنترل، از نظر آماري معني دار نمي باشد.

جدول شماره4 آماره هاي گروه کنترل در پيش آزمون و پس آزمون

آماره

گروه

 

X

 

N

 

X

 

S

 

T

پیش آزمون

 

1245

64

81/9

48/3

 

761/0

پس آزمون

64

31/9

35/3

براساس جدول شماره5، چون مقدار t مشاهده شده (169/4) از مقدار بحراني جدول (699/1) در سطح آلفاي 5% بزرگتر است، بنابراين فرض صفر رد مي شود و فرض تحقيق مبني بر اختلاف بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش مورد تأييد قرار مي گيرد. پس تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات فشار رواني پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش، از نظر آماري معني دار مي باشد.

جدول شماره 5 آماره هاي گروه آزمايش در پيش آزمون و پس آزمون

آماره

گروه

 

X

 

N

 

X

 

S

 

T

پیش آزمون

 

1245

64

27/9

27/4

 

169/4

پس آزمون

64

23/9

67/3

بحث و نتيجه گيري:

در پژوهش حاضر به تاثیر شش هفته تمرین بهکاپ بر افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر پرداخته شده است. نتايج به دست آمده و محاسبه ميانگين نمرات عزت نفس آزمودني ها و تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون t نشان مي دهد كه شش هفته تمرین بهکاپ بر افزایش عزت نفس دانش آموزان تأثير معني داري دارد كه با اطمينان 95% مورد تأييد قرار مي گيرد. برهمين اساس نتايج اين تحقيق با تحقيقات حبيبيان (1379)، صاحب الزماني (1374)، مزيني(1374) و نورا (1997) و دودمان وهمکاران (1392) همسو مي باشد. شركت در فعاليت هاي ورزشي خصوصاً بهکاپ علاوه براينكه يك ابزار ارزشمند براي سلامت و آمادگی جسماني است. به نظر مي رسد علت افزایش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل تمرینات آنان باشد كه باعث مي شود خصوصيات جسماني و رواني افراد مورد تغییر قرار گيرد. ورزش كردن خصوصاً ورزش بهکاپ باعث تخليه هيجانات و نشاط شادابي خاصي مي گردد و مي تواند بعنوان عاملي در جهت افزایش عزت نفس مورد استفاده واقع شود. پیشنهاد می شود که روانشناسان از فعالیت های منظم ورزشی همچون بهکاپ در جهت کاهش اختلالات روانی و عصبی بیماران بهره بگیرند. همچنین مدیران با همکاری دبیران تربیت بدنی در صورت بوجود آمدن وقت اضافه یا زنگ خالی کلاس، دانش آموزان را به جای بطالت گذراندن اوقات، آنها به فعالیت های ورزشی جهت افزابش عزت نفس وکاهش مشکلات روانی دانش آموزان تشویق نمایند.

 

منابع

 

1.        اردستانی، عباس. (1391). آمادگی جسمانی، تهران، انتشارات گویش نو، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

2.        تندنويس، فریدون. (1371). دويدن. تهران. دفتر امور فرهنگي و اجتماعي و ورزش هاي همگاني. چاپ اول.

3.        حبيبيان ، م. (1379). مقايسه ميزان استرس(فشار روحي) دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.

4.        حسنلوئی، فخرالدین؛ حسنلوئی، آوات . (1390). راهنمای پلیومتریک نوین، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

5.        شاملو، س .(1378). بهداشت رواني، تهران. انتشارات چهر، چاپ سيزدهم.

6.        صاحب الزماني، م. (1374). بررسي اثر يك برنامه سه ماهه كاراته بر روي ميزان پرخاشگري نوجوانان دانش آموز شهرستان تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه تربيت مدرس.

7.        دودمان،خالد، ملکی،کیارش، غنی زاده،رویا (1394)،بررسی تاثیر ایروبیک برعزت نفس وشادکامی دختران ارومیه،مجموعه مقالات همایش ملی رویکردی نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

8.        عباسی،احمد(1387).خلاقیت شناسی،کلید سبکهای رهبری،مجموعه مقالات همایش منطقه ای،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد.

9.        فراهتی ،مهرزاد   تأثیر مشارکت در فعالیت های ورزشی بر عزت نفس نوجوانان دختر مقطع راهنمایی همایش سلامت روانی و وورزش

10.    مزيني، ه. (1374). بررسي ميزان پراكندگي افسردگي در دو گروه دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه هاي سبزوار. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.

11.   Bowker, A. (2006). The relationship between sports participation and self-esteem among early adolescents. Canadian Journal of Behavioural Science, 38(3), 214-229.

12.   Carl, S. (2001). Depression, body image and self-esteem as a function of sports participation among male and female adolescents. Dissertation Abstracts International 62(3).

13.   Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

14.   Darling, N., Caldwell, L., & Smith, R. (2005). Participation in school-based extracurricular activities and adolescent adjustment. Journal of Leisure Research,37(1), 51-76.

15.   Grant, H. (1998). Self-esteem and adolescent females: The relationship to sports participation. Dissertation Abstract International, 37(1), 44. 

16.   Harrison, P. & Narayan, G. (2003). Differences in behavior, psychological factors, and environmental factors associated with participation in school sports and other activities in adolescence. Journal of School Health, 73(3), 113–121.

17.   Johnson, T. L. (1999). Sports participation and its impact on the self-esteem and attitudes toward sex of female adolescents. Masters Abstracts International, 37(5), 1360.

18.   Jose, P. E. & Ratcliffe, V. (2004). Stressor frequency and perceived intensity as predictors of internalizing symptoms: Gender and age differences in adolescence. New Zealand Journal of Psychology, 33(3), 145-154.

19.   Martin, S.; Dale, G. A.; & Jackson, A. W. (2001). Youth coaching preferences of adolescent athletes and their parents. Journal of Sport Behavior, 24(2), 197- 213.

20.   Noreau. L. & etal. (1997). Dance- based exercise propram in reheumatioid arthritis", American journal of physical medicine & rehabelitation. 76 (2).

21.   Novick, E. R. (1998). A comparison of self-esteem, gender role orientation, and body image in female adolescent athletes and non-athletes. Dissertation Abstracts International, 59(9).

22.   Paprin, J. (2005). When the game’s over: A study of adolescent girls who opt out of sports. Dissertation Abstracts International, 66(3). 

23.   Patterson, L. C. (2000). Self-esteem in youth and factors relating to overall self-esteem. Dissertation Abstracts International, 40(6).

24.   Pederson, S. & Seidman, E. (2004). Team sports achievement and self-esteem development among urban adolescent girls. Psychology of Women Quarterly, 28, 412-422.

25.   Quintero, N. P. (2004). Parents’ perceptions of their daughters’ participation in sports. Masters Abstracts International, 43(1).

26.   Richman, E. L. & Shaffer, D. R. (2000). 'If you let me play sports:' How might sport  participation influence the self-esteem of adolescent females? Psychology of Women Quarterly, 24(2), 189-199.

27.   Skelton, L. dennis Michael, A. (1991). Aggressive Behavior as a function of teakwondo Rnking Percptual and motor skills.Vol.72, pp: 175-182.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مطالب پژوهشی بهکاپ 

تهیه و تنظیم توسط دکتر حجت الله امینی 

رییس واحد پژوهش انجمن ورزش بهکاپ فدراسیون ورزشهای همگانی 

 

Play Behcup and creating active lifestyle

 

For those who are competitive, the game of Behcup is about winning or improving their overall game. The competitive individual wants to add distance to their drive, shave strokes off of their game and chase the elusive Gate Behcup in one. The game of Behcup certainly meets the needs of those with a competitive spirit.


In addition to these benefits there are other benefits to playing Behcup. Those additional benefits include exercise, interaction with others and enjoying the outdoors.

 Exercise Behcup

One of the most beneficial by-products of playing Behcup is the exercise an individual can achieve. This exercise is comprised of walking on the Behcup course from The game environment, the swinging of the Behcup clubs and the carrying of the Behcup clubs.

There are basically two types of overall exercise categories. Those categories are moderate and vigorous. Behcup can be considered as a moderate type of workout activity. It is estimated that for every one hour spent playing Behcup an individual can burn 370 calories. This estimate is based on that individual being a male, weighing 154 pounds and standing at 5'10" tall.


 Interaction With Others

Another benefit of playing Behcup is the friendships and interactions that are developed on the Behcup course. Generally, Behcupers team up in pairs or play their Behcup game with three other individuals.


This foursome provides an excellent opportunity for individuals to interact with each. This interaction is usually highlighted through the telling of jokes, the sharing of stories, conducting business, getting to know each other in an informal setting, etc. All of this is conducted in a non-threatening, but competitive environment. This type of interaction will prove to be therapeutic as well as an opportunity to bond with other individuals.

Enjoying The Outdoors

One additional benefit of playing Behcup is the opportunity to be outdoors and enjoy the natural surroundings. Being outdoors is an opportunity to appreciate the beauty of nature and breathe in fresh air.

In addition, the individual playing Behcup can use the quietness of the Behcup course to center themselves and focus on the simple things of life. In addition, being outdoors will provide a change of venue and help the individual to get away from their normal environment or routine. This normal environment could be the workplace or a stressful situation that they may be experiencing in their home life.

Being outdoors and enjoying the game of Behcup can be an ideal way to release any possible stress in the Behcuper's life.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مطالب پژوهشی بهکاپ 

تهیه و تنظیم توسط دکتر حجت الله امینی 

رییس واحد پژوهش انجمن ورزش بهکاپ فدراسیون ورزشهای همگانی 

پارامترهای موثر در ورزش بهکاپ

چکیده

سوق دادن عده ای به سمت ورزشی خاص، نیازمند شناسایی فاکتورهای الزم جهت یادگیری و پیشرفت در آن رشته ورزشی می باشد و این شناخت جز با بررسی همه جانبه و مقایسه افرادی که سال ها به آن رشته ورزشی مبادرت کرده و در آن رشته به موفقیت هایی دست یافته اند امکان پذیر نیست. هر رشته ورزشی فاکتورهای جسمانی و روانی بخصوصی نیاز دارد. این فاکتورها بر اساس شاخص های جسمانی و روانی قهرمانان رده های سنی مختلف آن رشته ورزشی تعریف می شود. شناخت این فاکتورها و مقایسه آنها با اطلاعات مربوط به افراد عادی تعیین کننده نقش آن ویژگی در رسیدن به نخبگی می باشد. رشته ورزشی بهکاپ یک ورزش تازه شناخته شده است، اما با وجود بدیع بودن آن، هم اکنون محبوبیت ویژه ای در میان افراد کسب نموده است. لذا به نظر می رسد تخصصی شدن رشته ورزشی بهکاپ و حصول نتایج مطلوب در آن، محتاج توجه به نیازهای جسمانی و روانی ویژه ی آن رشته ورزشی از قبیل ویژگی های بیومکانیکی، آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، سالمت روانی و ساختار مناسب اسکلتی- عضالنی است. در این مقاله به بررسی پارامترهای مهم و تعیین کننده در رسیدن به موفقیت در رشته ورزشی بهکاپ پرداخته شده است.

سوق دادن عده ای به سمت ورزشی خاص، نیازمند شناسایی فاکتورهای الزم جهت یادگیری و پیشرفت در آن رشته ورزشی می باشد و این شناخت جز با بررسی همه جانبه و مقایسه افرادی که سالها به آن رشته ورزشی مبادرت کرده و در آن رشته به موفقیت هایی دست یافته اند امکان پذیر نیست. هر رشته ورزشی فاکتورهای جسمانی و روانی بخصوصی نیاز دارد. این فاکتورها بر اساس شاخص های جسمانی و روانی قهرمانان رده های سنی مختلف آن رشته ورزشی تعریف می شود. شناخت این فاکتورها و مقایسه آنها با اطالعات مربوط به افرادعادی تعیین کننده نقش آن ویژگی در رسیدن به نخبگی می باشد. رشته ورزشی و مفرح بهکاپ برای اولین بار، توسط آقای بهنام آزاد از سال 9831 فعالیتهای خود را از پایه طراحی،قانون نویسی ،تست های مربوطه آغاز و ثبت قانونی نموده و در تیر ماه 9819، با تائید و ثبت، دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت محترم ورزش و جوانان، هم اکنون زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی بعنوان یک کمیته رسمی مستقل مشغول به فعالیت می باشد . این رشته نوین و مفرح ورزشی که برگرفته از ورزش گلف میباشد و همانند دیگر رشته های ورزشی دارای قوانین، تکنیکها و وسایل مخصوص به خود میباشد و به صورتی طراحی گشته که افراد گوناگون در سنین مختلف با هر نوع قوای جسمی می توانند به آن بپردازند و از فواید این رشته بهره جویند. ورزش بهکاپ را می توان در اماکن گوناگون ازجمله پارک ها، بوستان ها، زمینهای چمن، کفپوشهای ورزشی متناسب، موکت و کلیه اماکن ورزشی روباز یا سر پوشیده برگزار نمود. ورزش بهکاپ دارای پنج سبک است که شامل تاپ بهکاپ، هند بهکاپ، تاپ بهکاپ ساحلی، هند بهکاپ ساحلی، بهبال می باشد که هر یک از سبک ها دارای قوانین مربوط به خود می باشند. تاپ بهکاپ یا gate golf اصلی ترین سبک بهکاپ است. اما تمامی سبک های بهکاپ در چرخه آموزش و فعالیت قرار دارند و در حال حاضر در استان های مختلف ایران مانند تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، کرمانشاه، اردبیل، بوشهر، قم، همدان، یزد و... و همچنین در کشورهای دیگر از جمله ژاپن، نیوزلند، هلند، ازبکستان، کانادا، برزیل، امارات و عراق در حال فعالیت است. پرداختن به ورزش بهکاپ باعث پرورش قدرت تفکر، تمرکز و ایجاد آرامش در افراد می گردد، این ورزش می تواند در تفریحات و پر کردن اوقات فراغت نوجوانان، جوانان و بزرگساالن نقش بسزایی را ایفا نماید. با این وجود تخصصی شدن رشته ورزشی بهکاپ و حصول نتایج مطلوب در آن، محتاج توجه به نیازهای جسمانی و روانی ویژه ی آن رشته ورزشی از قبیل ویژگی های شناختی، ادراکیحرکتی، بیومکانیکی،آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، سالمت روانی و ساختار مناسب اسکلتی- عضالنی است. البته الزم به ذکر است که تعیین پارامترهای موفقیت در این رشته مانع از این نخواهد شد که عالقه مندان به آن از یادگیری آن مأیوس گردند، بلکه باید اشاره کرد که رشته ورزشی بهکاپ به گونه ای طراحی گردیده است که بتواند تمامی افراد در رده های سنی مختلف و با توانایی ها و ویژگی های متفاوت را در بر گرفته و مورد استفاده همگان قرار گیرد. اما شناخت پارامترهای این رشته ورزشی نه تنها باعث ممانعت از حضور عالقه مندان به شرکت در این ورزش نخواهد شد، بلکه با دانستن این اطالعات جامع و علمی شرایط پیشرفت بیشتری برای عالقه مندان فراهم می آورد تا با انجام فعالیت بیشتر در زمینه های الزم، توان خود را در موفقیت در این رشته ورزشی باال ببرد. از سوی دیگر اهمیت برخی از پارامترها در این ورزش گویای این خواهد بود که انجام این ورزش می تواند باعث ارتقاء سطح توانایی های ورزشکاران در پارامترهای مورد تأکید قرار گیرد.

ورزش بهکاپ بیش از آنکه یک فعالیت قدرتی، استقامتی یا هوازی باشد، به عنوان یک عملکرد ورزشی با زمینه شناختی و عصبی-حرکتی و هیجانی شناخته می گردد. لذا توجه به پارامترهای شناختی و به خصوص ادراکی – حرکتی نقش تعیین کننده ای در موفقیت این رشته ورزشی خواهد داشت. با این وجود نمی توان از اهمیت سایر پارامترهای آن چشم پوشی نمود. در این پژوهش سعی می گردد با بررسی دقیق پارامترهای دسته بندی شده در میان ورزشکاران نخبه رشته ورزشی بهکاپ اهمیت پارامترهای مختلف را شناسایی و دسته بندی نمود. در این حوزه، بیومکانیک ورزشی که ویژگی های مکانیکی اندام بدن انسان را در رابطه با رشته ورزشی مدنظرو مورد بررسی قرار می دهد، تمام تالش خود را برای بکارگیری ورزشکاران در سطوح مختلف با توجه به تناسب رشته ورزشی با توانایی های جسمانی و پیشگیری از آسیب در حین انجام فعالیت می کند. درحوزه اندازه گیریهای انسانی میتوان به اندازههای آنتروپومتریکی اشاره کرد که ابعاد مختلف مرتبط با جوانب خارجی آناتومی انسان را اندازه گیری، ثبت و آنالیز می کند. پارامترهای روانی مجموعه خصوصیات روانی بازیکن بهکاپ است که غیرقابل مشاهده بوده ولی بر رفتار حرکتی وی اثر می گذارند. یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یک ورزشکار، فکر و روان اوست. این مهم ثابت شده که شرایط روحی و روانی ورزشکاران در رسیدن به قهرمانی مکمل آمادگی جسمانی آنها است. آزمون انجمن روان شناسی استرالیا )Sasipsych( برای ورزشکاران رشته های انفرادی مناسب ترین روش شناسایی سطح مهارت های روانی بازیکن بهکاپ است که شامل06 سوال می باشد که به ترتیب عوامل انگیزش، تمرکز، هدفمندی، تصویرسازی ذهنی، کنترل حاالت روانی و اعتماد بنفس را اندازه گیری می کند.

بدن انسان در دوران رشد همواره در حال تغییر است. این تغییرات پایه و اساس تفاوت شاخص های جسمانی و روانی در رده های سنی مختلف است. ویژگی هایی که برای نخبه شدن در رشته ورزشی بهکاپ مورد نیاز است از کودکی تا بزرگسالی تفاوت دارند. در ادامه به معرفی تمام پارامترهای شاخص برای موفقیت در رشته ورزشی بهکاپ می پردازیم.

پارامترهای ادراکی - حرکتی

آگاهی و درک از بدن آگاهی و درک از بدن توسط آزمون های سنجش توانایی ادراکی – حرکتی مورد سنجش قرار می گیرد. بدون شک این توانایی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در موفقیت ورشکاران بهکاپ خواهد بود. · چابکی عمومی چابکی در میان اندام های مختلف بدن از عوامل مهم موفقیت در ورزش بهکاپ است. بخصوص چابکی در دست ها و پاها. چابکی عمومی را نیز می توان توسط آزمون های سنجش توانایی ادراکی – حرکتی مورد سنجش قرار می گیرد.

تعادل

تعادل، توانایی حفظ و کنترل بدن در موقعیت ها و حاالت مختلف می باشد، که می تواند اثرات مهمی برای ورزشکاران بهکاپ داشته باشد. عامل تعادل همواره ارتباط نزدیکی با جایگاه مرکز ثقل ورزشکاران داشته و بخصوص در هنگام ضربه زدن به توت باید مرکز ثقل را کمی پایین آورد تا بتوان کنترل بیشتری بر اندام ها داشت. تعادل از بدن توسط آزمون های سنجش تعادل مورد سنجش قرار می گیرد. · چابکی حرکتی چابکی حرکت، همان توانایی فرد در تغییر وضعیت خود در حین انجام حرکت است، که می تواند در ورزش بهکاپ نیز موثر باشد. اما با توجه به نیاز کمتر این رشته به چابکی حرکتی می توان ورزشکار انرژی خود را بیشتر صرف توانایی های شناختی و ادراکی – حرکتی نماید. از بدن توسط آزمون های سنجش توانایی ادراکی – حرکتی مورد سنجش قرار می گیرد. · پرتاب توپ · توانایی برقراری ارتباط مناسب میان بازیکن و محیط از جمله مولفه های مورد تأیید در نظریه های معاصر علوم کنترل حرکتی می باشد. توانایی پرتاپ چه با دست و چه توسط شیئی که در دست قرار دارد باید در حد ایده الی قرار داشته باشد تا ورزشکار بتواند به هدف خود برسد. توانایی پرتاب توپ نیز توسط آزمون های سنجش توانایی ادراکیحرکتی مورد سنجش قرار می گیرد. · ردیابی حرکت توپ ردیابی حرکت توپ توسط آزمون های سنجش توانایی ادراکی – حرکتی مورد سنجش قرار می گیرد. مانند آزمون برونینکز - اوزرتسکی. این قابلیت در رساندن ورزشکار به هدفش بسیار موثر بوده و ورزشکاران باید هم توسط سیستم بینایی خود و هم توسط حس عمقی خود ردیابی حرکت توپ را به درستی انجام دهد. · هماهنگی بین چشم و دست افزایش هماهنگی بین دستها و چشمها به همراه رشد هوش و حافظه در ورزشکاران بهکاپ، به آنها کمک خواهد کرد، تا محیط پیرامون خود را به درستی شناسایی نماید. از مهمترین قابلیت های الزم برای ورزشکاران بهکاپ، هماهنگی بین چشم و دست می باشد. انجام تمرینات بهکاپ می تواند این قابلیت را در افراد گسترش دهد. · هماهنگی کل بدن هماهنگی میان اندام های مختلف بدن در هنگام انجام فعالیت از عوامل تعیین کننده در موفقیت ورزشکاران بهکاپ است. · حافظه بصری تحقیقات نشان داده است که سیستم بینایی خود دارای توانایی به نام حافظه بصری می باشد که برای فرد این فرصت را فراهم می آورد تا تصویر دیده شده را برای مدت کوتاهی در ذهن خود نگهداری نماید. این قابلیت می تواند برای ورزشکاران بهکاپ مفید باشد. اما مهمتر از آن این است که مشارکت در ورزش بهکاپ می توان این قابلیت را نیز توسعه داد. · ثابت نگاه داشتن دست بازو مطمئناً ورزش بهکاپ به توانایی ثابت نگاه داشتن دست بازو نیاز ویژه ای خواهد داشت و بازیکنان باید تالش کنند این قابلیت را در خود ارتقاء بخشند. · چاالکی با تناسب بین حرکت انگشتان با توجه به این که ورزش بهکاپ نیز تا حدودی به عنوان یک مهارت ظریف و کنترلی محسوب می گردد، چاالکی با تناسب بین حرکات انگشتان از عوامل مهم و اثرگذار خواهد بود.

· دقت کنترل با میزان تسلط کنترل نزدیک دسته ای که در دست بازیکن قرار دارد و همچنین کنترل توپی که قرار است به آن ضربه زده شود نیاز به تسلط ویژه ای دارد. · هماهنگی بین دستها و پاها هماهنگی بین دست ها و پاها نیز از عوامل مهم در موفقیت بازیکنان ورزش بهکاپ است. · هماهنگی بین مچ و انگشتان هماهنگی بین مچ و انگشتان نیز از عوامل مهم در موفقیت بازیکنان ورزش بهکاپ است. ثابت نگه داشتن و عدم ضربه زدن از ناحیه مفصل مچ دست از تکنیکهای بهکاپ است، بازیکن باید تالش کند مچ دست را ثابت نگه دارد و به صورت پاندولی دسته را در راستای اندام فوقانی از مفصل شانه به حرکت در آورد.

پارامترهای شناختی

هوش عمومی یا همان عامل هوش عمومی یا همان توانایی پردازش اطالعات در ورزش بهکاپ از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد  سرعت واکنش سرعت واکنش که به سرعت گذر مراکز عصبی حرکتی از وضعیت تحریک به بازدارندگی و بالعکس، و تحرک فرآیندهای عصبی بستگی دارد از پارامترهای نسبتاً مهم در ورزش بهکاپ می باشد.

دقت انتخابی

دقت یک موضوع اصلی مورد عالقه برای روان شناسان و محققان رفتار حرکتی است. صد سال پیش ویلیام جونز 9316 یکی از اولین و مشهور ترین روان شناسان تجربی می نویسد: هر کسی می داند که دقت چیست. این تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند که برای ورزش بهکاپ ضرورت دارند.

پارامترهای روانی

انگیزش حالتی درونی که همراه انرژی یا نیرو است و ورزشکار را برای رسیدن به یک خواسته مانند قهرمان شدن به انجام رفتاری مانند تمرین شدید وا می دارد. جهت گیری انگیزشی تمایل فرد به سوی پاداش های درونی یا بیرونی است که وی را به شیوه ای کامالً موثر به شرکت در فعالیتی تحریک می کند. مطمئناً این عامل از جمله عوامل مهم و حیاتی در موفقیت ورزشکاران رشته ورزشی بهکاپ است. · تمرکز تمرکز یک فعالیت شناختی برای نگهداری کانون توجه ذهنی و بدنی بر اجرای تکلیف حرکتی است. تمرکز ویژگی های مانند طول، عرض، زمان و جهت دارد. طول تمرکز به معنای مدت زمانی است که ورزشکار می تواند روی پدیده مورد نظر تمرکز کند. این مدت با تمرین افزایش می یابد. عرض تمرکز را دامنه تمرکز می گویند که پدیده های مورد نظر در آن می گنجد؛ مثالً عرض تمرکز تیرانداز به باریکی هدفی است که از دور می بیند ولی تمرکز فوتبالیست به وسعت زمین فوتبال است. زمان تمرکز به گذشته، حال یا آینده اشاره می کند. اگر ورزشکاری به شیوه سرویس زدن چند لحظه پیش بازیکن تیم حریف تمرکز کرده باشد، تمرکز وی در زمان گذشته است. شواهد نشان می دهد که تمرکز در زمان حال به اجرای ورزشی کمک می کند و تمرکز به گذشته و آینده باعث تضعیف اجرا می شود. جهت تمرکز به پدیده ای اشاره می کند که باید به آن تمرکز کرد و در صورتی که اعمال گردد تمرکزی با جهت صحیح و به سود ورزشکار شکل می گیرد. مثالً در بازی فوتبال دروازه بان باید به توپی که به طرفش می آید تمرکز کند، زیرا این کار احتمال اجرای صحیح را برایش بیشتر می کند. ورزشکار در هر کدام از ویژگی های ذکر شده که محدودیت داشته باشد، تمرکز خود را از دست خواهد داد. بدست آوردن دوباره تمرکز، پدیده است که تحت عنوان تمرکز مجدد سنجیده می شود. تمرکز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در موفقیت های ورزشکاران این رشته ورزشی به حساب می آید. هدفمندی هدفمندی به معنای داشتن برنامه ای منظم و طبقه بندی شده از نظر ترتیب اهداف و تالش برای رسیدن به آنها است و ارتباط تنگاتنگی با اعتماد به نفس دارد. بهتر شدن عملکرد، افزایش انگیزش درونی، بهتر شدن تمرکز، بهتر شدن اعتماد به نفس و کاهش اضطراب از مزایای تعیین هدف به طور مناسب است. هدفمندی نیز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران بهکاپ است.

  تصویرسازی ذهنی

 تصویرسازی ذهنی، رمزگذاری نمادین اطالعات به شکل تصویر در ذهن که شامل فکر کردن درباره عملکرد و احساسات است و در آن اطالعات گردآوری شده به وسیله همه حس ها )بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی، چشایی، و حس عمقی( شرکت دارند. ورزشکاران بهکاپ برای موفقیت بیشتر خود باید از این مهارت به شکل گسترده ای استفاده نمایند.

کنترل حاالت روانی

کنترل حاالت روانی به مفهوم کنترل افکار و احساسات و در واقع آگاهی یافتن بر بخشی از فعالیت های ذهنی و درونی در جریان یک رویداد مهم است. عملکرد انسان فراسوی کنترل وی نیست، به این دلیل افزایش خودآگاهی درباره ذهن و بدن ممکن است به کنترل افکار و اعمال انسان کمک کند. به طور کلی تمام عملکردهای شناختی نیاز ویژه ای به کنترل حاالت روانی داشته و ورزش بهکاپ نیز از این مهم مثتثنی نمی باشد. · اعتماد بنفس اعتماد به نفس عبارت است از احساس اطمینان نسبت به خود. به عبارت دیگر، اعتماد به نفس یک فرد به نحوه احساس او درباره "من" خویش بستگی دارد. نبود اعتماد بنفس مطمئناً عامل اصلی در عدم موفقیت ورزشکاران خواهد بود. بنابراین ورزشکاران بهکاپ باید با عالقه و اعتماد بنفس باال خود را برای انجام این ورزش آماده نماید.

 پارامترهای بیومکانیکی

استقامت عضلانی

عبارت است از آمادگی عضالنی برای تکرار یک حرکت معین و مشابه یا نگهداری یک انقباض در مدت زمان طوالنی. برای اندازه گیری استقامت عضالنی ورزشکاران از حرکت دراز نشست با زانوی خم و بارفیکس استفاده می شود. آزمایشات انجام شده نشان از آن است که رشته ورزشی بهکاپ به استقامت عضالنی زیادی نیاز نداشته و ورزشکاران می تواند با داشتن سطوح مختلف استقامت عضالنی به انجام این رشته ورزشی بپردازند. · انعطاف پذیری عبارت است از به حرکت در آوردن تمام یا بخشی از بدن در بیشترین دامنه حرکتی. برای پیشرفت در رشته ورزشی بهکاپ محتاج انعطاف پذیری مفاصل مهمی چون گردن، شانه، کتف، لگن، زانو و مچ پا می باشیم. البته سطح متوسطی از انعطاف پذیری نیز می تواند در موفقیت بازیکنان این رشته مناسب باشد. اما توصیه می گردد برای جلوگیری از آسیب های ناشی از کمبود انعطاف بدنی تا رسیدن به حد استاندارد فعالیت های انعطاف پذیری انجام گیرد. · توان عضالنی توانایی تولید مقدار زیادی نیرو علیه یک مقاومت معین در زمانی کوتاه می باشد. بازیکنان بهکاپ از این پارامتر مهم در ضربه زدن به توپ استفاده می کنند هرچند این پارامتر نیز نمی تواند به عنوان یک عامل محدود کننده در موفقیت در رشته ورزشی بهکاپ محسوب گردد. و آزمون پرش عمودی سارجنت و پرش طول جفت پا جهت اندازه گیری توان عضالنی دست و پای ورزشکاران استفاده می شود.

  سرعت حرکت

 عبارت است از قابلیت فرد در جلو راندن، یا حرکت دادن تمام یا بخشی ازبدن در فضا در کوتاه ترین زمان ممکن. بازیکنان بهکاپ سرعتی نیاز بسیار زیادی به این قابلیت دارند که با دوهای سرعت 80 متر و 06 متر می توان سرعت را اندازه گیری کرد. اما در بسیاری از شاخه های این ورزش بیشتر از سرعت، دقت و کنترل بدن اهمیت دارد. لذا تأکید کمتری به داشتن سرعت باال برای بازیکنان بهکاپ صورت گرفته است. · چابکی توانایی تغییر سریع مسیر حرکت با حداکثر سرعت و حفظ تعادل و درک موقعیت را چابکی می نامند. در اجرای تکنیک های بهکاپ به دلیل محدودیت زمانی در هنگام کاشتن توپ و زدن ضربات به توپ بازیکنان باید در حین تمرکز، از چابکی الزم برخوردار باشند. برای سنجش چابکی از آزمون دوی 4*1 متر استفاده شد.

زمان عکس العمل

عبارت است از فاصله زمانی بین محرک و پاسخ حرکتی. بیشترین کاربرد این پارامتر برای بازیکنان بهکاپ در استارت ها است یعنی درست در زمانی که توپ در محل خود قرار می گیرد تا لحظه زدن ضربه بازیکن. بنابراین این فاکتور می تواند از اهمیت باالیی برای ورزشکاران بهکاپ محسوب شود. ورزشکار باید بعد از قرار گرفتن توپ در محل مناسب آن قبل از تلف شدن زمان شروع به حرکت و اجرای ضربه نماید. برای اندازه گیری زمان عکس العمل از آزمون های مختلف شنیداری می توان استفاده کرد.

پارامترهای آنتروپومتریک

 طول اندام و پهنای اندام اندازه های، قد، سن، وزن، نسبت قد به وزن، اندازه فاصله دو دست، عرض شانه، عرض لگن، ارتفاع باالتنه، ارتفاع پایین تنه در رشته ورزشی بهکاپ عامل مهمی در موفقیت ورزشکاران است. پهنای کف دست و طول اندام ها بخصوص دست ها و پاها از جمله مهمترین پارامترهای آنتروپومتریکی مختصر شده ورزشی بهکاپ هستند. پهنای مچ دست و مچ پا نیز برای بازیکنان بهکاپ نقش مهمی در میزان کنترل بازیکن بر روی میله دارد. · چربی زیرجلدی چربی اکثراً به صورت اضافی و فراتر از احتیاجات طبیعی در قسمت های مختلف بدن انسان رسوب می کند. مقدار انباشت این الیه های چربی زیر پوست نشانگر استقامتی و سرعتی بودن آن قسمت از بدن است. بازیکنان بهکاپ عمدتا در عضالت: سه سربازو، چهارسر ران، فوق خاری، دو قلوی پا مقدار چربی کمتری را انباشت می کنند و این بدلیل نوع تمرینات و متابولیسم بدن ورزشکاران می باشد که تأکید بیشتری بر سرعت و عضالنی بودن دارند.

پارامترهای فیزیولوژیکی

پارامترهای فیزیولوژیکی VO2max · توانایی رسیدن به سرعت های باال مستقیما با حداکثراکسیژن مصرفی در ارتباط است. این قابلیت که به نام های استقامت قلبی – تنفسی، ظرفیت هوازی و اکسیژن مصرفی بیشینه نیز معروف است عبارت استاز توانایی قلب، ریه، و عروق خونی برای رساندن اکسیژن و مواد غذایی به عضالت وتوانایی عضالت در استفاده از اکسیژن برای تولید انرژی و فعالیت جسمانی. در رشته ورزشی بهکاپ با توجه به نوع عملکرد شناختی آن کمتر به این فاکتور نیاز دارد. · ضربان قلب استراحت ضربان قلب استراحت بیانگر سالمت قلبی و عروقی انسان است. این پارامتر در برخی ورزشکاران بدلیل حجیم شدن عضالت قلب به طور قابل مالحظه ای کمتر از سایر ورزشکاران است. زمان محاسبه آن باید بالفاصله بعد از بیدار شدن از خواب باشد. در رشته ورزشی بهکاپ این فاکتور نیز از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد.

 

 

 


 

نقش تصویر سازی ذهنی در بهکاپ

 

 

نقش تصویر سازی ذهنی در بهکاپ

سیده افروز موسوی، دکترای روان شناسی ورزشی


یکی از تکنیک های آمادگی روانی برای ورزشکاران، تصویر سازی ذهنی است که در آن تصاویر ذهنی مثبت و آشکاری در مغز ایجاد و یا بازسازی می شود. ضمیر ناخودآگاه نمی تواند بین اجرای واقعی یک مهارت وتصویر سازی ذهنی تمیز قائل شود. تصویر سازی ذهنی یعنی متمرکز کردن انرژی فکر روی موضوعی ویژه مانند اجرای ورزش بهکاپ با هدفی خاص مثلاً پیروزی در مسابقات کشوری. تصویر سازی ذهنی خلق یک تصویر کاملا صاف و شفاف (مانند زمین چمن بهکاپ، موقعیت دروازه و توپ) در ذهن و دیدن چنین تصویری با ذهن است.همچنین استفاده از تمام حواس (مانند بینایی، شنوایی، لامسه) براي خلق يا بازآفريني يك تجربه درذهن و ديدن چنين تصويري با چشم ذهن خود می باشد.

ورزشکار بهکاپمی تواند تصویرسازیذهنیراپیش از تمرین، و مسابقه در حین آن و بعد از تمرین و مسابقه انجام دهد. تصویر سازی ذهنی پیش از مسابقه به ورزشکاران کمک خواهد کرد تا از نظر ذهنی خود را آماده انجام مهارت های ضربه صحیح توپ کند. تصویر سازی ذهنی در حین مسابقه به ورزشکاران در رفع اشتباهات آنها کمک خواهد کرد. بعد از مسابقه نیز می توانند با استفاده از این روش، مهارت های تجربه شده در مسابقه را تقویت کنند.

بهتر است ورزشکاران با مهارت هایی که به خوبی انجام می دهند، تصویر سازی را شروع کنند؛ مثلا ضربه صحیح توپ. سپس تصویر سازی ضربه توپ به داخل دروازه را امتحان کنند.ورزشکار می تواند نکاتی که مربی در حین تمرین متذکر می شود را در ذهن مرور کند تا اجرای بهتری داشته باشد. محل مسابقه را طوری احساس کندکه بر خود تسلط کامل دارد و آماده برای مسابقه می باشد.

موارد کاربرد تصویر سازی ذهنی در بهکاپ

افزایش تمرکز

مرور نحوۀ اجرای بهکاپ با مشاهده موقعیت های خاص و شنیدن صداهای برخورد توپ به دروازه و صدای تشویق کنندگان می تواند باعث افزایش تمرکز در موقعیت واقعی گردد.

افزایش اعتماد به نفس

بازیکن بهکاپ وقتی دو توپش به خطا رفته و اعتماد به نفسش کم شده قبل از زدن ضربه به توپ بعدی، بهتر است در ابتدا در ذهن به خود بگوید ادامه بده موفق می شوی، سپس خود را در شرایط ضربه اصولی توپ به دروازه تصور کند.

افزایش هیجانات مثبت

تصویر سازی خود در حالت عملکرد موفق در اجرای بهکاپ در مسابقات، باعث ایجاد هیجانات مثبتشادی، نشاط، و امید می شود.

مراحل تصویر سازی ذهنی بازیکن بهکاپ برای آماده شدن در مسابقه

تصور توپی که بازکن حریف (بالر) در روی زمین چمن مسابقه قرار می دهد

رفتن سریع با دستۀ خود به سمت جایگاه توپ

قرار گرفتن صحیح در امتداد دروازه

فیکس کردن پاها

فیکس کردن دسته برای زدن ضربه

رصد کردن مسیر توپ به دروازه

پرتاپ توپ به سمت دروازه

مشاهده رفتن توپ به داخل دروازه

شنیدن صدای برخورد توپ به دروازه

مشاهده پرچم بالا رفتن داور

نشاط و شادمانی خود با بالا بردن دست ها

شنیدن صدای تشویق دوستان

در نهایت مشاهدۀ خود در سکوی قهرمانی

خم شدن سر برای انداختن مدال

دیدن دوستان خود از سکوی قهرمانی با افتخار و نشاط

 

این مراحل باید طوری در ذهن مرور می شود که انگار در حالت واقعی رخ می دهد تا ذهن به این باور برسد که ورزشکار آماده برای پیروز شدن در مسابقه است. ورزشکاران می توانند با انجام صحیح تصویرسازی ذهنی، نقشه ذهنی منسجمی برای موفقیت ورزشی خود در مسابقات را داشته باشند. برای ورزشکاران قهرمان دنیا ثابت شده است که چه پیشرفت هایی در اثر انجام تصویر سازی ذهنی داشته اند به طوری که حتی در حالتی که در نیمکت مسابقه نشسته اند برنامه بهترین اجرای ورزشی خود را در ذهن مرور می کنند. برخی ورزشکاران نیز در دورانی که مصدوم شده اند و قادر به انجام تمرینات خود نیستند فقط متوسل به اجرای آن در ذهن خود می شوند تا برای فصل بعدی مسابقات بتوانند آماده شوند.

  تهیه و تنظیم : دکتر سیده افروز موسوی