توضیحات و قوانین

درباره رشته ورزشی بهراکس

ـ بهراکس رشته ای جدید و مهیج برگرفته از رشته فوتبال میباشد، این رشته ورزشی در سال 2015 توسط جناب آقای بهنام آزاد طراحی ، قانون نویسی و ثبت گردیده ومقریت رسمی فدراسیون بین المللی اینرشته درژاپن تاسیس گردیده.  بهراکس ( فوتبال نوین ) رشته ورزشی زیبا و مهیج محسوب میگردد و کلیه آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف درسه حوزه همگانی، قهرمانی و حرفه ای میتوانند به تمرینات و مسابقات این رشته بپردازند.
ـ رشته بهراکس همانند فوتبال جهت ضربه به توپ از پا استفاده میگردد و مسابقات و تمرینات اینرشته بصورت تیمی برگزار میشود .این رشته میتواند در کلیه کفپوشهای ورزشی،زمینهای چمن ، آسفالت و زمینهای خاکی و ساحلی در رده های سنی مختلف بصورت تیمهای 3 یا 4 نفره  برگزارمیشود 

شرح کلی : ورزش بهراکس، رشته ای تیمی و مهیج و برگرفته ازفوتبال میباشد. دراین رشته بازیکنان میکوشند که در حریم زمین خود با شوت یا پاسکاری یک تا سه ضرب ، توپ را به حریم زمین تیم مقابل رسانده یا خارج نمایند و بازیکنان هر دو تیم در حین مسابقه موظف میباشد توپهایشان از زیراسترپ وسط زمین رد و بدل شود 
 
تعریف رشته ورزشی بهراکس
ورزش نوین بهراکس رشته ای تیمی و برگرفته ازفوتبال میباشد. دراین رشته مهیج ، بازیکنان با پاسکاری یا شوت درحریم زمین خود و با هدف کسب امتیاز توپ را به حریم زمین تیم مقابل رسانده و خارج خواهند نمود .همچنین بازیکنان هر دو تیم در این رشته، موظف میباشند توپ را زیراسترپ وسط زمین رد و بدل نمایند.

تجهیزات مورد نیاز رشته ورزشی بهراکس 
ـ زمین سایز 18 در 9 متر ( سایز زمین والیبال ) 
ـ توپ فوتبال
ـ کش استرپ 

ویژگی مهم رشته ورزشی بهراکس:

این رشته تیمی و مهیج با توجه به قرابت به رشته فوتبال و پتانسیلها و ویژگیهای قابل دسترس خود میتواند براحتی مورد توجه و استفاده ورزشکاران درحوزه قهرمانی و همگانی در دو بخش آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف واقع گردد. زمین رشته بهراکس که با مقیاس والیبال برابرمیباشد در بیشتراماکن ورزشی،مدارس،دانشگاهها و باشگاههای ورزشی خط کشی و موجود میباشد و بدین جهت شرایط ایجاد انگیزه و دسترستی همه افراد و اقشار به این رشته براحتی مهیا میباشد. رشته بهراکس( فوتبال نوین ) میتواند باعث ایجاد انگیزه و فرصتی مجدد برای حضور و فعالیت بازیکنان ، مربیان و دست اندر کاران در حوزه فوتبال ،فوتسال،فوتبال ساحلی ودیگر رشته های ورزشی در رده های مختلف به عرصه ورزش کشور باشد.مزایای رشته ورزشی بهراکس

ـ افزایش سطح آمادگی جسمانی ،تمرکزو خلاقیت بازیکنان 
ـ رشته ای ایمن و بدون برخورد فیزیکی بازیکنان دو تیم 
ـ قابلیت برگزاری ویژه آقایان وبانوان دررده های سنی مختلف( کودکان ،نوجوانان،جوانان، بزرگسالان ومیانسالان) 
ـ قابلیت برگزاری مسابقات قهرمانی ،حرفه ای ،بین المللی، لیگ وهمگانی درسطوح کشوری، استانی ، شهری ، محلی و روستایی 

ـ قابلیت برگزاری در کلیه اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز از جمله سالن ها و باشگاههای ورزشی و تفریحی،مدارس،دانشگاهها ، ادارات ،کارخانجات،اماکن نظامی وپارکها و بوستانها وشهرداری و....
ـ قابلیت برگزاری مسابقات و تمرینات درکفپوشهای ورزشی،چمن های مصنوعی و طبیعی،آسفالت، زمینهای خاکی و ساحلی 
ـ قابلیت استفاده برای تمام اقشارجامعه
ـ فراگیری روان و کسب مهارت در زمان کوتاه ورزشکاران اینرشته جهت حضور درمسابقات مختلف

ابعاد زمین رشته ورزشی بهراکس

ابعاد زمین : طول 18متر  ـ عرض:  9 متر( سایز زمین والیبال) 
ـ قطر خطوط زمین 3 الی 5 سانیتر
ـ  رنگ خطوط زمین با رنگ سفید یا زرد ترسیم میگردد
ـ کل زمین بهراکس اصطلاحا بهراکس کورت (BEHRAX COURT) نامیده میشود 
ـ محوطه ای که بازیکنان تیم ها در آن قرارمیگیرند حریم تیم "پلیرزون" نامیده میشود (PLAYER ZONE )
ـ فاصله خالی بین محل استقرارتیمها اصطلاحا حریم وسط "سنتر زون" نامیده میشود (CENTER ZONE )
ـ خطوط سمت راست و چپ حریم تیم "ساید لاین" نامیده میشود (SIDELINE)  
ـ  خط انتهای حریم تیم  "بیس لاین" نامیده میشود (BASELINE )  
ـ خط جلوی حریم تیم ها "فرانت لاین" نامیده میشود  (FRONT LINE )
 
تسمه زمین بهراکس  ( STRAP) 

ـ استرپ دروسط زمین، بین حریم دو تیم قرارمیگیرد 
ـ جنس استرپ از کش 10 سانتیمتری میباشد 
ـ ارتفاع لبه زیرین کش استرپ نسبت به کف زمین 40 سانتیمتر میباشد 
ـ کش استرپ به میله یا ستونهای دو طرف زمین وصل میگردند 
ـ بعضی از استرپ ها دارای سنسورنوری یا صوتی میباشند 

نحوه برگزاری و آغاز مسابقات بهراکس 

ـ مسابقات رسمی بهراکس بصورت دو ست ( گیم ) با امتیازهای مختلف برگزار میشود
ـ هر تیم شامل 3 یا 4 بازیکن میباشد 
 ـ با توجه به تصمیم کمیته مسابقات رقابتهای رسمی بهراکس درهر ست بصورت 15 یا 20 یا 30 امتیازی برگزارخواهد شد 
 
ـ دو ست  15 امتیازی –       زمان استراحت بازیکنان بین دو ست 2 دقیقه میباشد
ـ دو ست  20 امتیازی –       زمان استراحت بازیکنان بین دو ست 3 دقیقه میباشد
ـ دو ست  30 امتیازی –       زمان استراحت بازیکنان بین دو ست 5 دقیقه میباشد
ـ با توجه به نحوه برگزاری مسابقات ،هر تیم که در هرست سریعتر به امتیاز15 یا 20 یا 30 برسد برنده آن ست محسوب خواهد شد 
ـ قبل از آغازست اول ،بازیکنان با تائید کمیته برگزاری مسابقات میتوانند به مدت 3 دقیقه با شوت و پاسکاری به گرم کردن تیمی بپردازند 
ـ جهت آغازست اول و انتخاب زمین و توپ، توسط داوراول بین کاپیتان دو تیم سکه پرتاب میگردد
 ـ تیم برنده در قرعه کشی سکه، زمین دلخواه را انتخاب و آغازگرمسابقه در ست اول خواهد بود خواهد بود 
ـ تیم بازنده در قرعه کشی سکه آغازگر ست دوم خواهد بود 
ـ آغازست از نقطه استارت میباشد 
ـ بازیکنان بین دو ست حریم زمین خود را جابجا مینمایند 
ـ  مربیان بین دو ست به مرور نکات تکنیکی بازیکنان و تیم میپردازند
ـ زمان استراحت بین دو ست تیمها به مدت 2 یا 3 یا  5 دقیقه میباشد
ـ درصورتیکه در پایان دو ست مسابقه هریک از تیمها برنده یک ست شوند ، مسابقه مساوی محسوب گردیده و به ست سوم کشیده خواهد شد 
ـ جهت آغازست سوم و انتخاب زمین و آغازگرمسابقه ، توسط داوراول بین کاپیتان دو تیم سکه پرتاب میگردد
ـ دربرگزاری ست سوم هر تیم که سریعتر به امتیاز 10 برسد برنده نهایی کل مسابقه محسوب خواهد شد 
ـ قبل از اجرای ست سوم هر دو تیم بمدت 3 دقیقه استراحت خواهند کرد 


اهداف و استراتژی بازیکنان در رشته ورزشی بهراکس

استراتژی تیم ها دررشته بهراکس : بازیکنان با پاسکاری یا شوت درحریم زمین خود و با هدف کسب امتیاز، توپ را به حریم زمین تیم مقابل رسانده و خارج خواهند نمود .همچنین بازیکنان هر دو تیم در این رشته، موظف میباشند توپ را زیراسترپ وسط زمین رد و بدل نمایند.